Dienst online

Meebeleven van een dienst of een eerdere dienst volgen? Klik hier voor een overzicht.

Bronwater

Onze predikant maakt regelmatig een overdenking. Lees of download een bronwater.

Alpha cursus

Vragen over de zin van het leven, geloven in een God, waarom naar (een saaie) kerk gaan?

Nieuws

Project tegen onrecht

De kerken in Buitenpost kunnen terugkijken op een waardevolle Michazondag.

Opstaan tegen onrecht

Voor het seizoen 2016-2017 hebben de vier kerken in Buitenpost elkaar gevonden in een gezamenlijk project. Die kerken zijn de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Christengemeente, de Doopsgezinde Gemeente en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

Agenda

Diensten

Leesdienst 23.10 - 09:30
Leesdienst 23.10 - 14:30

Activiteiten

Avondzang Hearsmahiem 23.10 - 19:00
Gebedsbijeenkomst 24.10 - 19:00
Vrouwenvereniging 26.10 - 09:30
Koffiecafe 27.10 - 10:00
Vrouwenvereniging 27.10 - 19:30

Bronwater

Op reis naar thuis

Soms duurt een reis erg lang, bijvoorbeeld naar een vakantiebestemming. Je houdt het vol omdat je weet dat er straks een heerlijke tijd aanbreekt: een paar weken op de camping, aan zee, in de Franse zon!
1

Bewust op weg

‘Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!’ Deze woorden zijn in nogal wat huizen te vinden, aan de wand, op een bordje of tegeltje, vaak in een oude(re) vertaling. De bewoners laten weten: in dit huis maakt de HEER de dienst uit!
1

Elke dag op reis

In De brief aan Diognetus, geschreven aan het eind van de tweede eeuw na Christus, wordt geschetst hoe de christenen in die tijd leefden: ‘Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. (…) Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel.’

De gemeente

Onze gemeente, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKv) te Buitenpost, is een actieve geloofsgemeenschap van jong en oud en geworteld in de gereformeerde traditie. Wij voelen ons met elkaar verbonden door het geloof in God de Schepper van de hemel en de aarde. Wij geloven dat Hij een doel heeft met ieder van ons. 

De gemeente telt ruim 650 leden die zijn ingedeeld in 12 huiskringen. Op zondag houden wij diensten waarin wij als gemeente bij elkaar komen. Samen luisteren, zingen en bidden we om God te eren. En om zelf weer geestelijk op te laden voor de week erna.