Dienst online

Meebeleven van een dienst of een eerdere dienst volgen? Klik hier voor een overzicht.

Overdenking

Iedere maand wordt er een overdenking geschreven.

Gezocht....

..een inspirerende predikant, die vol is van Gods liefde en Geest en met hart en ziel van Jezus houdt.

Nieuws

Jeugddienst

Het verlangen naar geluk lijkt de drijvende kracht van deze tijd te zijn, waarbij dit geluk intensief moet worden beleefd. Van alle kanten worden we aangemoedigd om zelf voor geluk te kiezen. Het lijkt er zelfs op dat we

Week van gebed

Week van gebed in Buitenpost Ook in Buitenpost doen de gezamenlijke kerken van 15 t/m 22 januari mee aan de Week van gebed. Het thema is dit jaar: ‘jouw hand, mijn glimlach’. Het doel van deze week is dat er een groeiende eenheid tussen kerken ontstaat. Bid u/jij ook mee?

Agenda

Diensten

Eredienst 05.03 - 09:30
Eredienst 05.03 - 14:00

Er zijn geen activiteiten aanwezig.

Bronwater

Op reis naar thuis

Soms duurt een reis erg lang, bijvoorbeeld naar een vakantiebestemming. Je houdt het vol omdat je weet dat er straks een heerlijke tijd aanbreekt: een paar weken op de camping, aan zee, in de Franse zon!
1

Bewust op weg

‘Ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!’ Deze woorden zijn in nogal wat huizen te vinden, aan de wand, op een bordje of tegeltje, vaak in een oude(re) vertaling. De bewoners laten weten: in dit huis maakt de HEER de dienst uit!
1

Elke dag op reis

In De brief aan Diognetus, geschreven aan het eind van de tweede eeuw na Christus, wordt geschetst hoe de christenen in die tijd leefden: ‘Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. (…) Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel.’

De gemeente

Onze gemeente, de Gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKv) te Buitenpost, is een actieve geloofsgemeenschap van jong en oud en geworteld in de gereformeerde traditie. Wij voelen ons met elkaar verbonden door het geloof in God de Schepper van de hemel en de aarde. Wij geloven dat Hij een doel heeft met ieder van ons. 

De gemeente telt ruim 650 leden die zijn ingedeeld in 12 huiskringen. Op zondag houden wij diensten waarin wij als gemeente bij elkaar komen. Samen luisteren, zingen en bidden we om God te eren. En om zelf weer geestelijk op te laden voor de week erna.